تازه های نشر

نوبت چاپ: اول
نویسندگان: خسوس تورس، حسن گلمرادی
تعداد صفحه: 158
نوبت چاپ: اول
نویسنده: محمدرضا حسینی پور
تعداد صفحه: 362
نوبت چاپ: اول
نویسنده: فرشاد حیدری
تعداد صفحه: 315
نوبت چاپ: اول
نویسنده: سعید صنوبری
تعداد صفحه: 288
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمد امیدی نژاد، ایرج نیازی
تعداد صفحه: 267
نوبت چاپ: هفدهم
نویسندگان: مسعود مزینی، محمدحسن مهاجری تهرانی
تعداد صفحه: 360
نوبت چاپ: بیست و دوم
نویسندگان: محمود بهمنی، حسن کلهر، علی اصغر سفری، سید ...
تعداد صفحه: 441
نوبت چاپ: سوم
نویسندگان: مرتضی نادری، آتوسا نگاهی شیرازی، رضا رفیعا
نویسندگان: مهدی تقوی، بیتا شایگانی

پر فروش ترین ها

اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی (جلد دوم)
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: حسین قضاوی، فردریک اس میشکین
تعداد صفحه: 675
اصول بانکداری
نویسندگان: محمود بهمنی، مهدی غفاری
تعداد صفحه: 294
بانکداری بین المللی ۲
نوبت چاپ: هفدهم
نویسندگان: مسعود مزینی، محمدحسن مهاجری تهرانی
تعداد صفحه: 360
عملیات بانکی داخلی ۲ (تخصیص منابع)
نوبت چاپ: بیست و دوم
نویسندگان: محمود بهمنی، حسن کلهر، علی اصغر سفری، سید ...
تعداد صفحه: 441
تحلیلگری اعتباری 1
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: محمد امیدی‌نژاد، ایرج نیازی
تعداد صفحه: 130
اصول مطالعه امکان سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری
نوبت چاپ: سوم
نویسندگان: مرتضی نادری، آتوسا نگاهی شیرازی، رضا رفیعا
سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل (با تجدیدنظر کامل شامل آخرین نظریه ها و کاربردها)
نوبت چاپ: پانزدهم
نویسندگان: مهدی ایران‌نژاد پاریزی، پرویز ساسان‌گهر
تعداد صفحه: 630
اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی (جلد اول)
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: حسین قضاوی، فردریک اس میشکین
تعداد صفحه: 607

اخبار

blog-paragraph

کتاب «بانکداری بین الملل 1، چاپ سیزدهم» تجدید چاپ شد.
بیشتر بخوانید

blog-paragraph

کتاب «فناوری بلاکچین و انقلاب رمزارزها» به چاپ رسید.  
بیشتر بخوانید

blog-paragraph

کتاب «اصول بانکداری» چاپ هفتم منتشر شد.
بیشتر بخوانید

blog-paragraph

دو کتاب «مجموعه سخنرانی ها و مقالات سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی» ...
بیشتر بخوانید

blog-paragraph

کتاب عملیات بانکی داخلی 2 (تخصیص منابع) چاپ بیست و یکم منتشر شد.
بیشتر بخوانید

blog-paragraph

  موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به عنوان یک موسسه آموزشی وابسته به بانک ...
بیشتر بخوانید

blog-paragraph

کتاب «بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت» در انتشارات مؤسسه عالی آموزش ...
بیشتر بخوانید