تازه های نشر

نوبت چاپ: اول
نویسنده: عبدالمهدی ارجمندنژاد
تعداد صفحه: 381
نوبت چاپ: دوم
تعداد صفحه: 474
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: خسوس تورس، حسن گلمرادی
تعداد صفحه: 158
نوبت چاپ: اول
نویسنده: محمدرضا حسینی پور
تعداد صفحه: 362
نوبت چاپ: اول
نویسنده: علیرضا بحیرایی
نوبت چاپ: اول
نویسنده: سعید صنوبری
تعداد صفحه: 288
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: محمد امیدی نژاد، ایرج نیازی
تعداد صفحه: 267
نوبت چاپ: سوم
نویسندگان: محمد نصیرپور، آلن بنکز و جان گلیبرتی
تعداد صفحه: 221

پر فروش ترین ها

حاکمیت شرکتی؛ یک راهنمای عملی برای حسابرسان، مدیران، سرمایه گذاران و حسابداران
نوبت چاپ: اول
نویسنده: عبدالمهدی ارجمندنژاد
تعداد صفحه: 381
حسابداری بانکی
نوبت چاپ: دوم
نویسنده: حسین بخشایی محبوب
اصول ثبت اسناد حسابداری ارزی در عملیات ارزی بانک
نوبت چاپ: اول
نویسنده: سعید صنوبری
تعداد صفحه: 288
تحلیلگری اعتباری 2
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: محمد امیدی نژاد، ایرج نیازی
تعداد صفحه: 267
اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی (جلد دوم)
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: حسین قضاوی، فردریک اس میشکین
تعداد صفحه: 675
اصول بانکداری
نوبت چاپ: هشتم
نویسندگان: محمود بهمنی، مهدی غفاری
تعداد صفحه: 294
بانکداری بین المللی ۲
نوبت چاپ: هجدهم
نویسندگان: مسعود مزینی، محمدحسن مهاجری تهرانی
تعداد صفحه: 360
عملیات بانکی داخلی ۲ (تخصیص منابع)
نوبت چاپ: بیست وسوم
نویسندگان: محمود بهمنی، حسن کلهر، علی اصغر سفری، سید ...
تعداد صفحه: 441
تحلیلگری اعتباری 1
نوبت چاپ: سوم
نویسندگان: محمد امیدی‌نژاد، ایرج نیازی
تعداد صفحه: 130
اصول مطالعه امکان سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری
نوبت چاپ: سوم
نویسندگان: مرتضی نادری، آتوسا نگاهی شیرازی، رضا رفیعا
سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل (با تجدیدنظر کامل شامل آخرین نظریه ها و کاربردها)
نوبت چاپ: شانزدهم
نویسندگان: مهدی ایران‌نژاد پاریزی، پرویز ساسان‌گهر
تعداد صفحه: 630

اخبار

blog-paragraph

بدینوسیله به اطلاع می رساند فروشگاه کتاب موسسه (فروش کتاب به صورت حضوری) ...
بیشتر بخوانید

blog-paragraph

کتاب "تحلیلگری اعتباری (جلد اول)" تجدید چاپ شد.
بیشتر بخوانید

blog-paragraph

5 عنوان کتاب ذیل در انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تجدید چاپ شد: ...
بیشتر بخوانید

blog-paragraph

دو کتاب «حاکمیت شرکتی، یک راهنمای عملی برای حسابرسان، مدیران، سرمایه ...
بیشتر بخوانید

blog-paragraph

کتاب «مدیریت مالی پیشرفته» منتشر شد.
بیشتر بخوانید

blog-paragraph

کتاب «بانکداری بین الملل 1، چاپ سیزدهم» تجدید چاپ شد.
بیشتر بخوانید

blog-paragraph

کتاب «فناوری بلاکچین و انقلاب رمزارزها» به چاپ رسید.  
بیشتر بخوانید