فرایند پذیرش آثار

 

فرایند پذیرش آثار در انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 

۱. ایجاد حساب کاربری در سامانه مدیریت انتشارات موسسه

۲. ورود به حساب کاربری و ثبت کتاب از طریق منوی ثبت عنوان جدید

. بررسی و ارزیابی اولیه در شورای انتشارات و در صورت تائید اولیه، ارسال به داوران

۴. ارزیابی نهایی اثر پس از دریافت نتایج داوری در شورای انتشارات موسسه

. در صورت پذیرش اثر، ارسال برای ویراستاری، صفحه‌آرایی و طراحی جلد

۶. اخذ مجوزهای لازم و عقد قرارداد با صاحب اثر

۷. ارسال فایل برای چاپ و تکثیر