درباره ما

 

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران از بدو تاسیس تا کنون، به‌منظور ارتقا دانش بانکداری و رشته‌های مرتبط با آن، اقدام به انتشار کتاب‌های مرتبط با موضوع بانکداری کرده است. تعداد کتاب‌های منتشر شده در زمینه‌های مذکور تا کنون به ۸۸ عنوان کتاب رسیده است که در حال حاضر قسمت عمده آن با "متون درسی" مرتبط است. شایان ذکر است که در زمینه انتشار و چاپ کتاب‌های مربوط به حوزه بانکداری و مدیریت امور بانکی، انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران منحصر به فرد بوده و جایگاه ویژه‌ای را در میان انتشارات کشور داراست.