بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت (از تئوری تا عمل)

830,000 ریال
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: دیدگاه اساسی بانکداری اختصاصی

1-1- مقدمه
1-2- بانکداری جامع
1-2-1- بخش‌بندی بانکداری جامع در بانک‌های جهان
1-3- بانکداری اختصاصی
1-4- عناوین کلیدی در بانکداری اختصاصی
1-5- سابقه و تاریخچه بانکداری اختصاصی در جهان
1-6- دلایل و مزیت‌های ایجاد بانکداری اختصاصی
1-7- مشتریان بانکداری اختصاصی
1-7-1- فرایند اجرای بانکداری ویژه و ارائه خدمات به مشتریان حقیقی
1-7-2- ساختار بانکداری اختصاصی
1-7-3- ساختار سازمانی
1-8- چشم‌انداز بانکداری اختصاصی
1-8-1- اهداف استراتژیک
1-9- الگوهای رایج
1-10- دورنمای رقابتی
1-11- چشم‌انداز بانکداری اختصاصی
1-12- شعار برخی بانکداری‌های اختصاصی در سطح جهان
فصل دوم: مشتریان و شناسایی آن‌ها در بانکداری اختصاصی
2-1- مقدمه
2-2- پیامدهای شناخت مشتریان
2-3- فرایند طراحی محصولات و خدمات
2-3-1- شاخص‌های بخش‌بندی مشتریان بانکداری اختصاصی

2-3-2- مشتریان نیازمند خدمات بانکداری اختصاصی
2-3-3- مشتریان در بانکداری اختصاصی برحسب میزان دارایی و قابلیت سرمایه‌گذاری
2-3-4- معیارهای شناسایی مشتریان در بانکداری اختصاصی
2-4- برخی از ویژگی‌های در حال تغییر مشتریان
2-5- منشأ ثروت و خصوصیات مشتریان ثروتمند در مناطق مختلف جهان
2-6- مشخصات مشتریان در بانکداری اختصاصی
2-7- معیارهای انتخاب مشتریان
2-8- ریسک‌پذیری مشتریان در بانکداری اختصاصی
2-9- انواع ریسک در بانکداری اختصاصی
فصل سوم: محصولات و خدمات بانکداری اختصاصی
3-1- مقدمه
3-2- خدمات بانکداری اختصاصی از نظر جغرافیایی
3-3- خدمات و مفاهیم آن
3-3-1- ویژگی‌های خاص خدمات بانکی
3-3-2- شرح خدمات بانکداری اختصاصی
3-4- کیفیت‌گرایی و رضایت مشتریان
3-4-1- سنجش کیفیت خدمات
3-4-2- بی اس کیو: مقیاسی برای سنجش کیفیت خدمات بانکی
3-5- خدمات
3-5-1- دسته‌بندی خدمات بانکداری ویژه
3-5-2- خدمات قابل ارائه و محصولات
3-5-3- خدمات بانکداری اختصاصی
3-6- طبقه‌بندی خدمات در بانکداری اختصاصی
3-7- زمینه‌های ارائه محصولات و خدمات بانکداری اختصاصی
3-7-1- خدمات بانکی
3-7-2- خدمات مشاوره‌ای
3-7-3- خدمات مدیریت ثروت
3-7-4- خدمات ارزی
3-7-5- خدمات رفاهی و تفریحی

3-8- فرایند مطالعه بازار و توسعه محصول
3-8-1- تحلیل دوره‌ای رقبا
3-8-2- اصلاح محصولات و خدمات و حذف آن‌ها در صورت لزوم
3-8-3- طراحی محصولات جدید و سفارشی سازی شده
3-9- چگونگی قیمت‌گذاری خدمات و محصولات برای مشتریان
3-9-1- ارائه خدمات بانکی
3-9-2- ارائه خدمات رفاهی شرکت‌های زیرمجموعه
3-9-3- ارائه خدمات رفاهی شرکت‌های خارج از مجموعه بانک
فصل چهارم: بانکداری اختصاصی در کشورهای مختلف
4-1- بانکداری اختصاصی در بانک سنگاپور
4-1-1- شناخت مشتری
4-1-2- چارچوب عملیاتی
4-2- بانکداری اختصاصی در بانک بارکلیز انگلستان
4-2-1- نمودار سازمانی
4-2-2- محصولات و خدمات
4-2-3- سایر خدمات بانک بارکلیز
4-3- بانکداری اختصاصی در رویال بانک کانادا
4-3-1- بانکداری اختصاصی در رویال بانک
4-3-2- مشاوره‌های مالی و اعتباری
4-3-3- مدیریت دارایی
4-3-4- خدمات صندوق‌های امانی
4-4- بانکداری اختصاصی در بانک یو بی اس سوئیس
4-4-1- حجم بانکداری اختصاصی در بانک یو بی اس
4-4-2- چارت سازمانی بانکداری اختصاصی
4-4-3- وسعت بانکداری اختصاصی
4-4-4- سرمایه‌گذاری و ارائه محصولات و خدمات
4-5- بانکداری اختصاصی در سیتی بانک
4-5-1- خدمات
4-6- بانکداری اختصاصی در دویچه بانک آلمان

4-6-1- ساختار بانک
4-6-2- سهم بانکداری اختصاصی از کل درآمد
4-6-3- خدمات و محصولات
4-6-4- راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری
4-7- بانکداری اختصاصی در بانک ایچ اس بی سی
4-8- بانکداری اختصاصی در پرایوت بانک
4-9- بانکداری اختصاصی در بانک ژولیوس بائر
4-10- بانکداری اختصاصی حوزه خلیج فارس
4-10-1- بانک ملی قطر (کیو اف بی)
4-10-1-1- محصولات و خدمات
4-10-2- بانک مسقط- عمان
4-11- معرفی برترین‌های بانکداری اختصاصی دنیا در سال 2018 از نگاه مجله گلوبال فاینانس
4-11-1- یو بی اس بهترین بانکداری اختصاصی در جهان
4-11-2- دی بی اس بهترین بانکداری اختصاصی در منطقه آسیا- اقیانوسیه
4-11-3- ان بی دی امارات بهترین بانکداری اختصاصی در خاورمیانه
4-12- محورهای ارزیابی بانکداری اختصاصی
فصل پنجم: ارتباط با مشتریان در بانکداری اختصاصی
5-1- نحوه ارتباط با مشتریان
5-2- فرایند مطالعه بازار و توسعه محصول
5-2-1- چگونگی قیمت‌گذاری خدمات و محصولات برای مشتریان
5-3- فرایند بازاریابی مشتریان
5-4- فرایند ارائه محصولات و خدمات
5-5- نقش نرم‌افزار واسط بانکداری اختصاصی
5-6- مسئولیت‌های اداره بانکداری اختصاصی
5-7- فرایند پایش و سنجش رضایت مشتریان
5-8- جذب مشتری
فصل ششم: وظایف و مسئولیت‌های واحد بانکداری اختصاصی، چالش‌ها و محدودیت‌ها .
6-1- مشروح وظایف و مسئولیت‌ها
6-2- شرح وظایف مدیران حساب (مدیران ارتباط) مشتریان ویژه و خاص

6-3- شرح وظایف نیروی پشتیبان مورد نیاز برای ارائه خدمات ویژه به مشتریان
6-4- عناوین پیشنهادی برای آموزش کارشناسان و مدیران ارتباط با مشتریان
6-5- شرح وظایف پیشنهادی اداره بانکداری اختصاصی
6-6- مزیت‌های پیش‌روی بانکداری اختصاصی در ایران
6-7- چالش‌های پیش‌روی بانکداری اختصاصی در ایران
6-8- چالش‌های صنعت مدیریت ثروت
6-9- چالش مشتریان
6-10- چالش محصولات قیمت‌گذاری و کانال‌های توزیع
6-11- چالش، رقبا و مدل‌های کسب و کار
6-12- چالش محیط خارجی
فصل هفتم: ساختار سازمانی بانکداری اختصاصی کارا و ایده‌آل
7-1- مقدمه
7-2- ساختار سازمانی
7-3- مدیریت دارایی
فصل هشتم: آینده پیش‌روی بانکداری اختصاصی
8-1- آینده صنعت بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت
8-2- ارائه پیشنهادهای جدید
8-3- ساختار آتی صنعت
8-4- فعالیت‌های آتی و افق پیش‌رو در بانک‌ها
منابع و مأخذ


پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: دیدگاه اساسی بانکداری اختصاصی

1-1- مقدمه
1-2- بانکداری جامع
1-2-1- بخش‌بندی بانکداری جامع در بانک‌های جهان
1-3- بانکداری اختصاصی
1-4- عناوین کلیدی در بانکداری اختصاصی
1-5- سابقه و تاریخچه بانکداری اختصاصی در جهان
1-6- دلایل و مزیت‌های ایجاد بانکداری اختصاصی
1-7- مشتریان بانکداری اختصاصی
1-7-1- فرایند اجرای بانکداری ویژه و ارائه خدمات به مشتریان حقیقی
1-7-2- ساختار بانکداری اختصاصی
1-7-3- ساختار سازمانی
1-8- چشم‌انداز بانکداری اختصاصی
1-8-1- اهداف استراتژیک
1-9- الگوهای رایج
1-10- دورنمای رقابتی
1-11- چشم‌انداز بانکداری اختصاصی
1-12- شعار برخی بانکداری‌های اختصاصی در سطح جهان
فصل دوم: مشتریان و شناسایی آن‌ها در بانکداری اختصاصی
2-1- مقدمه
2-2- پیامدهای شناخت مشتریان
2-3- فرایند طراحی محصولات و خدمات
2-3-1- شاخص‌های بخش‌بندی مشتریان بانکداری اختصاصی

2-3-2- مشتریان نیازمند خدمات بانکداری اختصاصی
2-3-3- مشتریان در بانکداری اختصاصی برحسب میزان دارایی و قابلیت سرمایه‌گذاری
2-3-4- معیارهای شناسایی مشتریان در بانکداری اختصاصی
2-4- برخی از ویژگی‌های در حال تغییر مشتریان
2-5- منشأ ثروت و خصوصیات مشتریان ثروتمند در مناطق مختلف جهان
2-6- مشخصات مشتریان در بانکداری اختصاصی
2-7- معیارهای انتخاب مشتریان
2-8- ریسک‌پذیری مشتریان در بانکداری اختصاصی
2-9- انواع ریسک در بانکداری اختصاصی
فصل سوم: محصولات و خدمات بانکداری اختصاصی
3-1- مقدمه
3-2- خدمات بانکداری اختصاصی از نظر جغرافیایی
3-3- خدمات و مفاهیم آن
3-3-1- ویژگی‌های خاص خدمات بانکی
3-3-2- شرح خدمات بانکداری اختصاصی
3-4- کیفیت‌گرایی و رضایت مشتریان
3-4-1- سنجش کیفیت خدمات
3-4-2- بی اس کیو: مقیاسی برای سنجش کیفیت خدمات بانکی
3-5- خدمات
3-5-1- دسته‌بندی خدمات بانکداری ویژه
3-5-2- خدمات قابل ارائه و محصولات
3-5-3- خدمات بانکداری اختصاصی
3-6- طبقه‌بندی خدمات در بانکداری اختصاصی
3-7- زمینه‌های ارائه محصولات و خدمات بانکداری اختصاصی
3-7-1- خدمات بانکی
3-7-2- خدمات مشاوره‌ای
3-7-3- خدمات مدیریت ثروت
3-7-4- خدمات ارزی
3-7-5- خدمات رفاهی و تفریحی

3-8- فرایند مطالعه بازار و توسعه محصول
3-8-1- تحلیل دوره‌ای رقبا
3-8-2- اصلاح محصولات و خدمات و حذف آن‌ها در صورت لزوم
3-8-3- طراحی محصولات جدید و سفارشی سازی شده
3-9- چگونگی قیمت‌گذاری خدمات و محصولات برای مشتریان
3-9-1- ارائه خدمات بانکی
3-9-2- ارائه خدمات رفاهی شرکت‌های زیرمجموعه
3-9-3- ارائه خدمات رفاهی شرکت‌های خارج از مجموعه بانک
فصل چهارم: بانکداری اختصاصی در کشورهای مختلف
4-1- بانکداری اختصاصی در بانک سنگاپور
4-1-1- شناخت مشتری
4-1-2- چارچوب عملیاتی
4-2- بانکداری اختصاصی در بانک بارکلیز انگلستان
4-2-1- نمودار سازمانی
4-2-2- محصولات و خدمات
4-2-3- سایر خدمات بانک بارکلیز
4-3- بانکداری اختصاصی در رویال بانک کانادا
4-3-1- بانکداری اختصاصی در رویال بانک
4-3-2- مشاوره‌های مالی و اعتباری
4-3-3- مدیریت دارایی
4-3-4- خدمات صندوق‌های امانی
4-4- بانکداری اختصاصی در بانک یو بی اس سوئیس
4-4-1- حجم بانکداری اختصاصی در بانک یو بی اس
4-4-2- چارت سازمانی بانکداری اختصاصی
4-4-3- وسعت بانکداری اختصاصی
4-4-4- سرمایه‌گذاری و ارائه محصولات و خدمات
4-5- بانکداری اختصاصی در سیتی بانک
4-5-1- خدمات
4-6- بانکداری اختصاصی در دویچه بانک آلمان

4-6-1- ساختار بانک
4-6-2- سهم بانکداری اختصاصی از کل درآمد
4-6-3- خدمات و محصولات
4-6-4- راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری
4-7- بانکداری اختصاصی در بانک ایچ اس بی سی
4-8- بانکداری اختصاصی در پرایوت بانک
4-9- بانکداری اختصاصی در بانک ژولیوس بائر
4-10- بانکداری اختصاصی حوزه خلیج فارس
4-10-1- بانک ملی قطر (کیو اف بی)
4-10-1-1- محصولات و خدمات
4-10-2- بانک مسقط- عمان
4-11- معرفی برترین‌های بانکداری اختصاصی دنیا در سال 2018 از نگاه مجله گلوبال فاینانس
4-11-1- یو بی اس بهترین بانکداری اختصاصی در جهان
4-11-2- دی بی اس بهترین بانکداری اختصاصی در منطقه آسیا- اقیانوسیه
4-11-3- ان بی دی امارات بهترین بانکداری اختصاصی در خاورمیانه
4-12- محورهای ارزیابی بانکداری اختصاصی
فصل پنجم: ارتباط با مشتریان در بانکداری اختصاصی
5-1- نحوه ارتباط با مشتریان
5-2- فرایند مطالعه بازار و توسعه محصول
5-2-1- چگونگی قیمت‌گذاری خدمات و محصولات برای مشتریان
5-3- فرایند بازاریابی مشتریان
5-4- فرایند ارائه محصولات و خدمات
5-5- نقش نرم‌افزار واسط بانکداری اختصاصی
5-6- مسئولیت‌های اداره بانکداری اختصاصی
5-7- فرایند پایش و سنجش رضایت مشتریان
5-8- جذب مشتری
فصل ششم: وظایف و مسئولیت‌های واحد بانکداری اختصاصی، چالش‌ها و محدودیت‌ها .
6-1- مشروح وظایف و مسئولیت‌ها
6-2- شرح وظایف مدیران حساب (مدیران ارتباط) مشتریان ویژه و خاص

6-3- شرح وظایف نیروی پشتیبان مورد نیاز برای ارائه خدمات ویژه به مشتریان
6-4- عناوین پیشنهادی برای آموزش کارشناسان و مدیران ارتباط با مشتریان
6-5- شرح وظایف پیشنهادی اداره بانکداری اختصاصی
6-6- مزیت‌های پیش‌روی بانکداری اختصاصی در ایران
6-7- چالش‌های پیش‌روی بانکداری اختصاصی در ایران
6-8- چالش‌های صنعت مدیریت ثروت
6-9- چالش مشتریان
6-10- چالش محصولات قیمت‌گذاری و کانال‌های توزیع
6-11- چالش، رقبا و مدل‌های کسب و کار
6-12- چالش محیط خارجی
فصل هفتم: ساختار سازمانی بانکداری اختصاصی کارا و ایده‌آل
7-1- مقدمه
7-2- ساختار سازمانی
7-3- مدیریت دارایی
فصل هشتم: آینده پیش‌روی بانکداری اختصاصی
8-1- آینده صنعت بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت
8-2- ارائه پیشنهادهای جدید
8-3- ساختار آتی صنعت
8-4- فعالیت‌های آتی و افق پیش‌رو در بانک‌ها
منابع و مأخذ


پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: دیدگاه اساسی بانکداری اختصاصی

1-1- مقدمه
1-2- بانکداری جامع
1-2-1- بخش‌بندی بانکداری جامع در بانک‌های جهان
1-3- بانکداری اختصاصی
1-4- عناوین کلیدی در بانکداری اختصاصی
1-5- سابقه و تاریخچه بانکداری اختصاصی در جهان
1-6- دلایل و مزیت‌های ایجاد بانکداری اختصاصی
1-7- مشتریان بانکداری اختصاصی
1-7-1- فرایند اجرای بانکداری ویژه و ارائه خدمات به مشتریان حقیقی
1-7-2- ساختار بانکداری اختصاصی
1-7-3- ساختار سازمانی
1-8- چشم‌انداز بانکداری اختصاصی
1-8-1- اهداف استراتژیک
1-9- الگوهای رایج
1-10- دورنمای رقابتی
1-11- چشم‌انداز بانکداری اختصاصی
1-12- شعار برخی بانکداری‌های اختصاصی در سطح جهان
فصل دوم: مشتریان و شناسایی آن‌ها در بانکداری اختصاصی
2-1- مقدمه
2-2- پیامدهای شناخت مشتریان
2-3- فرایند طراحی محصولات و خدمات
2-3-1- شاخص‌های بخش‌بندی مشتریان بانکداری اختصاصی

2-3-2- مشتریان نیازمند خدمات بانکداری اختصاصی
2-3-3- مشتریان در بانکداری اختصاصی برحسب میزان دارایی و قابلیت سرمایه‌گذاری
2-3-4- معیارهای شناسایی مشتریان در بانکداری اختصاصی
2-4- برخی از ویژگی‌های در حال تغییر مشتریان
2-5- منشأ ثروت و خصوصیات مشتریان ثروتمند در مناطق مختلف جهان
2-6- مشخصات مشتریان در بانکداری اختصاصی
2-7- معیارهای انتخاب مشتریان
2-8- ریسک‌پذیری مشتریان در بانکداری اختصاصی
2-9- انواع ریسک در بانکداری اختصاصی
فصل سوم: محصولات و خدمات بانکداری اختصاصی
3-1- مقدمه
3-2- خدمات بانکداری اختصاصی از نظر جغرافیایی
3-3- خدمات و مفاهیم آن
3-3-1- ویژگی‌های خاص خدمات بانکی
3-3-2- شرح خدمات بانکداری اختصاصی
3-4- کیفیت‌گرایی و رضایت مشتریان
3-4-1- سنجش کیفیت خدمات
3-4-2- بی اس کیو: مقیاسی برای سنجش کیفیت خدمات بانکی
3-5- خدمات
3-5-1- دسته‌بندی خدمات بانکداری ویژه
3-5-2- خدمات قابل ارائه و محصولات
3-5-3- خدمات بانکداری اختصاصی
3-6- طبقه‌بندی خدمات در بانکداری اختصاصی
3-7- زمینه‌های ارائه محصولات و خدمات بانکداری اختصاصی
3-7-1- خدمات بانکی
3-7-2- خدمات مشاوره‌ای
3-7-3- خدمات مدیریت ثروت
3-7-4- خدمات ارزی
3-7-5- خدمات رفاهی و تفریحی

3-8- فرایند مطالعه بازار و توسعه محصول
3-8-1- تحلیل دوره‌ای رقبا
3-8-2- اصلاح محصولات و خدمات و حذف آن‌ها در صورت لزوم
3-8-3- طراحی محصولات جدید و سفارشی سازی شده
3-9- چگونگی قیمت‌گذاری خدمات و محصولات برای مشتریان
3-9-1- ارائه خدمات بانکی
3-9-2- ارائه خدمات رفاهی شرکت‌های زیرمجموعه
3-9-3- ارائه خدمات رفاهی شرکت‌های خارج از مجموعه بانک
فصل چهارم: بانکداری اختصاصی در کشورهای مختلف
4-1- بانکداری اختصاصی در بانک سنگاپور
4-1-1- شناخت مشتری
4-1-2- چارچوب عملیاتی
4-2- بانکداری اختصاصی در بانک بارکلیز انگلستان
4-2-1- نمودار سازمانی
4-2-2- محصولات و خدمات
4-2-3- سایر خدمات بانک بارکلیز
4-3- بانکداری اختصاصی در رویال بانک کانادا
4-3-1- بانکداری اختصاصی در رویال بانک
4-3-2- مشاوره‌های مالی و اعتباری
4-3-3- مدیریت دارایی
4-3-4- خدمات صندوق‌های امانی
4-4- بانکداری اختصاصی در بانک یو بی اس سوئیس
4-4-1- حجم بانکداری اختصاصی در بانک یو بی اس
4-4-2- چارت سازمانی بانکداری اختصاصی
4-4-3- وسعت بانکداری اختصاصی
4-4-4- سرمایه‌گذاری و ارائه محصولات و خدمات
4-5- بانکداری اختصاصی در سیتی بانک
4-5-1- خدمات
4-6- بانکداری اختصاصی در دویچه بانک آلمان

4-6-1- ساختار بانک
4-6-2- سهم بانکداری اختصاصی از کل درآمد
4-6-3- خدمات و محصولات
4-6-4- راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری
4-7- بانکداری اختصاصی در بانک ایچ اس بی سی
4-8- بانکداری اختصاصی در پرایوت بانک
4-9- بانکداری اختصاصی در بانک ژولیوس بائر
4-10- بانکداری اختصاصی حوزه خلیج فارس
4-10-1- بانک ملی قطر (کیو اف بی)
4-10-1-1- محصولات و خدمات
4-10-2- بانک مسقط- عمان
4-11- معرفی برترین‌های بانکداری اختصاصی دنیا در سال 2018 از نگاه مجله گلوبال فاینانس
4-11-1- یو بی اس بهترین بانکداری اختصاصی در جهان
4-11-2- دی بی اس بهترین بانکداری اختصاصی در منطقه آسیا- اقیانوسیه
4-11-3- ان بی دی امارات بهترین بانکداری اختصاصی در خاورمیانه
4-12- محورهای ارزیابی بانکداری اختصاصی
فصل پنجم: ارتباط با مشتریان در بانکداری اختصاصی
5-1- نحوه ارتباط با مشتریان
5-2- فرایند مطالعه بازار و توسعه محصول
5-2-1- چگونگی قیمت‌گذاری خدمات و محصولات برای مشتریان
5-3- فرایند بازاریابی مشتریان
5-4- فرایند ارائه محصولات و خدمات
5-5- نقش نرم‌افزار واسط بانکداری اختصاصی
5-6- مسئولیت‌های اداره بانکداری اختصاصی
5-7- فرایند پایش و سنجش رضایت مشتریان
5-8- جذب مشتری
فصل ششم: وظایف و مسئولیت‌های واحد بانکداری اختصاصی، چالش‌ها و محدودیت‌ها .
6-1- مشروح وظایف و مسئولیت‌ها
6-2- شرح وظایف مدیران حساب (مدیران ارتباط) مشتریان ویژه و خاص

6-3- شرح وظایف نیروی پشتیبان مورد نیاز برای ارائه خدمات ویژه به مشتریان
6-4- عناوین پیشنهادی برای آموزش کارشناسان و مدیران ارتباط با مشتریان
6-5- شرح وظایف پیشنهادی اداره بانکداری اختصاصی
6-6- مزیت‌های پیش‌روی بانکداری اختصاصی در ایران
6-7- چالش‌های پیش‌روی بانکداری اختصاصی در ایران
6-8- چالش‌های صنعت مدیریت ثروت
6-9- چالش مشتریان
6-10- چالش محصولات قیمت‌گذاری و کانال‌های توزیع
6-11- چالش، رقبا و مدل‌های کسب و کار
6-12- چالش محیط خارجی
فصل هفتم: ساختار سازمانی بانکداری اختصاصی کارا و ایده‌آل
7-1- مقدمه
7-2- ساختار سازمانی
7-3- مدیریت دارایی
فصل هشتم: آینده پیش‌روی بانکداری اختصاصی
8-1- آینده صنعت بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت
8-2- ارائه پیشنهادهای جدید
8-3- ساختار آتی صنعت
8-4- فعالیت‌های آتی و افق پیش‌رو در بانک‌ها
منابع و مأخذ
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: دیدگاه اساسی بانکداری اختصاصی

1-1- مقدمه
1-2- بانکداری جامع
1-2-1- بخش‌بندی بانکداری جامع در بانک‌های جهان
1-3- بانکداری اختصاصی
1-4- عناوین کلیدی در بانکداری اختصاصی
1-5- سابقه و تاریخچه بانکداری اختصاصی در جهان
1-6- دلایل و مزیت‌های ایجاد بانکداری اختصاصی
1-7- مشتریان بانکداری اختصاصی
1-7-1- فرایند اجرای بانکداری ویژه و ارائه خدمات به مشتریان حقیقی
1-7-2- ساختار بانکداری اختصاصی
1-7-3- ساختار سازمانی
1-8- چشم‌انداز بانکداری اختصاصی
1-8-1- اهداف استراتژیک
1-9- الگوهای رایج
1-10- دورنمای رقابتی
1-11- چشم‌انداز بانکداری اختصاصی
1-12- شعار برخی بانکداری‌های اختصاصی در سطح جهان
فصل دوم: مشتریان و شناسایی آن‌ها در بانکداری اختصاصی
2-1- مقدمه
2-2- پیامدهای شناخت مشتریان
2-3- فرایند طراحی محصولات و خدمات
2-3-1- شاخص‌های بخش‌بندی مشتریان بانکداری اختصاصی

2-3-2- مشتریان نیازمند خدمات بانکداری اختصاصی
2-3-3- مشتریان در بانکداری اختصاصی برحسب میزان دارایی و قابلیت سرمایه‌گذاری
2-3-4- معیارهای شناسایی مشتریان در بانکداری اختصاصی
2-4- برخی از ویژگی‌های در حال تغییر مشتریان
2-5- منشأ ثروت و خصوصیات مشتریان ثروتمند در مناطق مختلف جهان
2-6- مشخصات مشتریان در بانکداری اختصاصی
2-7- معیارهای انتخاب مشتریان
2-8- ریسک‌پذیری مشتریان در بانکداری اختصاصی
2-9- انواع ریسک در بانکداری اختصاصی
فصل سوم: محصولات و خدمات بانکداری اختصاصی
3-1- مقدمه
3-2- خدمات بانکداری اختصاصی از نظر جغرافیایی
3-3- خدمات و مفاهیم آن
3-3-1- ویژگی‌های خاص خدمات بانکی
3-3-2- شرح خدمات بانکداری اختصاصی
3-4- کیفیت‌گرایی و رضایت مشتریان
3-4-1- سنجش کیفیت خدمات
3-4-2- بی اس کیو: مقیاسی برای سنجش کیفیت خدمات بانکی
3-5- خدمات
3-5-1- دسته‌بندی خدمات بانکداری ویژه
3-5-2- خدمات قابل ارائه و محصولات
3-5-3- خدمات بانکداری اختصاصی
3-6- طبقه‌بندی خدمات در بانکداری اختصاصی
3-7- زمینه‌های ارائه محصولات و خدمات بانکداری اختصاصی
3-7-1- خدمات بانکی
3-7-2- خدمات مشاوره‌ای
3-7-3- خدمات مدیریت ثروت
3-7-4- خدمات ارزی
3-7-5- خدمات رفاهی و تفریحی

3-8- فرایند مطالعه بازار و توسعه محصول
3-8-1- تحلیل دوره‌ای رقبا
3-8-2- اصلاح محصولات و خدمات و حذف آن‌ها در صورت لزوم
3-8-3- طراحی محصولات جدید و سفارشی سازی شده
3-9- چگونگی قیمت‌گذاری خدمات و محصولات برای مشتریان
3-9-1- ارائه خدمات بانکی
3-9-2- ارائه خدمات رفاهی شرکت‌های زیرمجموعه
3-9-3- ارائه خدمات رفاهی شرکت‌های خارج از مجموعه بانک
فصل چهارم: بانکداری اختصاصی در کشورهای مختلف
4-1- بانکداری اختصاصی در بانک سنگاپور
4-1-1- شناخت مشتری
4-1-2- چارچوب عملیاتی
4-2- بانکداری اختصاصی در بانک بارکلیز انگلستان
4-2-1- نمودار سازمانی
4-2-2- محصولات و خدمات
4-2-3- سایر خدمات بانک بارکلیز
4-3- بانکداری اختصاصی در رویال بانک کانادا
4-3-1- بانکداری اختصاصی در رویال بانک
4-3-2- مشاوره‌های مالی و اعتباری
4-3-3- مدیریت دارایی
4-3-4- خدمات صندوق‌های امانی
4-4- بانکداری اختصاصی در بانک یو بی اس سوئیس
4-4-1- حجم بانکداری اختصاصی در بانک یو بی اس
4-4-2- چارت سازمانی بانکداری اختصاصی
4-4-3- وسعت بانکداری اختصاصی
4-4-4- سرمایه‌گذاری و ارائه محصولات و خدمات
4-5- بانکداری اختصاصی در سیتی بانک
4-5-1- خدمات
4-6- بانکداری اختصاصی در دویچه بانک آلمان

4-6-1- ساختار بانک
4-6-2- سهم بانکداری اختصاصی از کل درآمد
4-6-3- خدمات و محصولات
4-6-4- راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری
4-7- بانکداری اختصاصی در بانک ایچ اس بی سی
4-8- بانکداری اختصاصی در پرایوت بانک
4-9- بانکداری اختصاصی در بانک ژولیوس بائر
4-10- بانکداری اختصاصی حوزه خلیج فارس
4-10-1- بانک ملی قطر (کیو اف بی)
4-10-1-1- محصولات و خدمات
4-10-2- بانک مسقط- عمان
4-11- معرفی برترین‌های بانکداری اختصاصی دنیا در سال 2018 از نگاه مجله گلوبال فاینانس
4-11-1- یو بی اس بهترین بانکداری اختصاصی در جهان
4-11-2- دی بی اس بهترین بانکداری اختصاصی در منطقه آسیا- اقیانوسیه
4-11-3- ان بی دی امارات بهترین بانکداری اختصاصی در خاورمیانه
4-12- محورهای ارزیابی بانکداری اختصاصی
فصل پنجم: ارتباط با مشتریان در بانکداری اختصاصی
5-1- نحوه ارتباط با مشتریان
5-2- فرایند مطالعه بازار و توسعه محصول
5-2-1- چگونگی قیمت‌گذاری خدمات و محصولات برای مشتریان
5-3- فرایند بازاریابی مشتریان
5-4- فرایند ارائه محصولات و خدمات
5-5- نقش نرم‌افزار واسط بانکداری اختصاصی
5-6- مسئولیت‌های اداره بانکداری اختصاصی
5-7- فرایند پایش و سنجش رضایت مشتریان
5-8- جذب مشتری
فصل ششم: وظایف و مسئولیت‌های واحد بانکداری اختصاصی، چالش‌ها و محدودیت‌ها .
6-1- مشروح وظایف و مسئولیت‌ها
6-2- شرح وظایف مدیران حساب (مدیران ارتباط) مشتریان ویژه و خاص

6-3- شرح وظایف نیروی پشتیبان مورد نیاز برای ارائه خدمات ویژه به مشتریان
6-4- عناوین پیشنهادی برای آموزش کارشناسان و مدیران ارتباط با مشتریان
6-5- شرح وظایف پیشنهادی اداره بانکداری اختصاصی
6-6- مزیت‌های پیش‌روی بانکداری اختصاصی در ایران
6-7- چالش‌های پیش‌روی بانکداری اختصاصی در ایران
6-8- چالش‌های صنعت مدیریت ثروت
6-9- چالش مشتریان
6-10- چالش محصولات قیمت‌گذاری و کانال‌های توزیع
6-11- چالش، رقبا و مدل‌های کسب و کار
6-12- چالش محیط خارجی
فصل هفتم: ساختار سازمانی بانکداری اختصاصی کارا و ایده‌آل
7-1- مقدمه
7-2- ساختار سازمانی
7-3- مدیریت دارایی
فصل هشتم: آینده پیش‌روی بانکداری اختصاصی
8-1- آینده صنعت بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت
8-2- ارائه پیشنهادهای جدید
8-3- ساختار آتی صنعت
8-4- فعالیت‌های آتی و افق پیش‌رو در بانک‌ها
منابع و مأخذ