تازه های نشر
تعداد عنوان ها: 18
بانکداری بین المللی ۲
آقای مسعود مزینی؛ آقای محمدحسن مهاجری تهرانی
980,000
مجموعه مقالات مدیریت ریسک در بانک مرکزی
دکتر محمدرضا حسینی پور
980,000
تحلیلگری اعتباری 2
دکتر محمد امیدی نژاد؛ دکتر ایرج نیازی
590,000
اصول مطالعه امکان سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری
دکتر مرتضی نادری؛ خانم آتوسا نگاهی شیرازی؛ آقای رضا رفیعا
580,000
اقتصاد کلان مالی جدید
دکتر مهدی تقوی؛ دکتر بیتا شایگانی
300,000
عملیات بانکی داخلی ۲ (تخصیص منابع)
دکتر محمود بهمنی؛ دکتر حسن کلهر؛ آقای علی اصغر سفری؛ دکتر سید علی اصغر هدایتی
1,250,000
مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
150,000
بازارهای سرمایه اسلامی (رویکرد مقایسه‌ای)
آقای عزیز احمدزاده؛ خانم بهاره عریانی؛ آقای محسن معظمی گودرزی
400,000
گزارش عملکرد بانک‌های کشور در سال ۱۳۹۳
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
200,000
بانکداری الکترونیک (انقلاب فناوری اطلاعات در نظام بانکی)
دکتر سید محمدتقی تقوی‌فرد؛ آقای سید محمد برزده
280,000
صندوق توسعه ملی ایران از نظریه تا برنامه‌ریزی (جلد شمیز)
دکتر مهدی رضوی؛ آقای حمیدرضا رئوفی
150,000