آثار جدید در انتشارات مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

کتاب «فناوری بلاکچین و انقلاب رمزارزها» به چاپ رسید.