مجموعه مقالات سی‌امین همایش بانکداری اسلامی

350,000 ریال
بهبود فرایندهای اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا

عناوین مقالات:
۱. اثر اجرای حاکمیت شرکتی بر کارایی هزینه‎ای بانک‌های ایران در سایه مداخله سیاستی دولت
۲. مبانی حقوقی عدم شمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت درخصوص انحلال شرکت‎های سهامی بر بانک‌ها
۳. آسیب شناسی نقش نقص در قوانین و ضعف نظارت در انحراف منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی
۴. چگونگی افزایش درونزای ضریب کفایت سرمایه: رویکرد بهبود فرایندهای اجرایی (مطالعه موردی: بانک پارسیان)
۵. ساختار مدیریت ریسک در بانک‌های مرکزی
۶. تأمین مالی زنجیرهای و انتشار اوراق اعتبار: دو راهکار برای مدیریت ریسک، منابع پایدار و کاهش نرخ وام بانکی
۷. مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسه‌های مالی: کاربرد مدل RAROC
۸. رویکردها و خدمات نوین در بانکداری جهانی؛ رهنمونی برای ارتقای خدمات در بانکداری اسلامی
۹. بانکداری اسلامی در ترکیه (بررسی تاریخچه و نحوه فعالیت بانکداری مشارکتی)
۱۰. ارائه راهکارهای جدید اخذ کارمزد برای توسعه خدمات کارمزدی نظام بانکی ایران پژوهشی کاربردی با رویکرد انتقادی و روش تحلیل محتوای کیفی