مجموعه مقالات بیستمین همایش بانکداری اسلامی

تعداد صفحات: 529
تاریخ انتشار: 1388
قیمت : 60,000 ریال

سرفصل ها
عنوان:

بحران های مالی و اقتصادی و ضرورت تجدید ساختار در نظام بانکداری اسلامی کشور
فایل های مرتبط
امتیاز دهی