مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی

70,000 ریال
عنوان:

بانکداری اسلامی: سیاست های پولی و مالی، ضرورت هماهنگی و آثار آن بر اقتصاد کشور