اقتصاد کلان مالی جدید

490,000 ریال
عنوان
مقدمه کتاب
فصل اول: مسایل پایه بازار و نهادهای مالی
مقدمه
1- واسطه‌گری مالی چیست و چرا با سایر مبادلات اقتصادی تفاوت دارد؟
2- پول چیست؟
3- اهمیت نظام‌های مالی در برانگیختن رشد بلندمدت
4- شواهد تجربی در مورد توسعه مالی و رشد
5- مطالعه موردی: تأمین مالی خرد در کشورهای فقیر
6- چهار شکل اصلی واسطه گری مالی
1-6- بازارهای اوراق قرضه
2-6- بازارهای سهام
3-6- واسطه‌های مالی
4-6- بازار ارز
7- مطالعه موردی: کدامیک از اشکال واسطه‌گری مالی اهمیت بیشتری دارند و چرا؟ مقایسه بین‌الملل
8- مطالعه موردی: نظام‌های مالی در هند و چین
فصل دوم: تاریخ مختصر توسعه مالی
مقدمه
1- یک تاریخ مختصر از بانکداری، بازارهای مالی و بانکداری مرکزی
2- بانکداری مرکزی جدید
3- یک تاریخ مختصر از جریان سرمایه بین‌المللی
4- جهانی شدن و تحولات مالی در دهه 1990
5- مطالعه موردی: بازار مسکن، رهن و تبدیل به اوراق بهادارسازی
6- مطالعه موردی: صندوق‌های پوشش ریسک
7- نتیجه‌گیری
عنوان
فصل سوم: ادوار تجاری و نظریه‌های کلان اقتصادی اولیه تأمین مالی
مقدمه
1- تعاریف ادوار تجاری
2- مطالعه موردی: واقعیت‌های پایه در مورد ادوار تجاری
3- شاخص مالی ادوار تجاری
4- نظریه لکه خورشیدی
5- نظریه‌های پولی اولیه
6- الگوی کلاسیک
7- نظریه بدهی- انقباض پولی
8- نتیجه گیری
فصل چهارم: نظریه‌های کینزی، پول‌گرا و نئوکلاسیک
مقدمه
1- نظریه عمومی کینز
2- اقتصاد کینزی و الگوی IS-LM
3- فرضیه بی‌ثباتی مالی
4- الگوی پول‌گرایان
1-4- اصول الگوی پول‌گرایان
5- نظریه نئوکلاسیکی الگوی انتظارات عقلایی
6- ادوار تجاری واقعی
7- مطالعه موردی: توضیحاتی در مورد بحران بزرگ
8- نتیجه‌گیری
فصل پنجم: نظریه‌های مالی نهادگرایان جدید: الگوهای ریسک و هزینه‌های واسطه‌گری اعتبارات
مقدمه
1- مفهوم نظریه‌های مالی «نهادگرایان جدید» چیست؟
2- الگوی اصل شتاب مالی و نقش اعتبارات در ادوار تجاری
3- شتاب‌دهنده مالی و سیاست پولی
عنوان
4- شواهد تجربی در مورد الگوی شتاب‌دهنده
5- تغییر در شرایط و ترکیب وام در یک سیکل تجاری
6- مطالعه موردی: توضیح نهادگرایان جدید در مورد بحران بزرگ
7- نتیجه‌گیری
فصل ششم: نظریه‌های مالی نهادگرایان جدید- الگوهای جیره‌بندی اعتبارات
مقدمه
1- دو الگوی جیره‌بندی اعتبار
2- جیره‌بندی اعتبار
3- شواهد تجربی در مورد الگوهای جیره‌بندی اعتبارات
4- مطالعه موردی: نقش مقررات بانکی ایالات متحده در جیره‌بندی اعتبارات
5- مطالعه موردی: جیره‌بندی اعتبارات در کشورهای کمتر توسعه یافته
6- نتیجه‌گیری
فصل هفتم: نقش سیستم‌های مالی در سیاست پولی و سیاست‌های تثبیت-کننده
مقدمه
1- چرا پول موضوعیت پیدا می‌کند؟ تئوری‌های سنتی در مورد مکانیزم انتقال پولی
1-1- چرا پول خنتی نیست؟
2-1- کانال‌های ترازنامه و مکانیزم انتقال پولی
3-1- مطالعات تجربی پیرامون کانال‌های ترازنامه‌ای انتقال پول
2- آیا هنوز سیاست پولی قوی و مؤثر است؟ نگاهی به شواهد تجربی موجود
3- مطالعه موردی: سیاست پولی طی دوران رکود 2001 در ایالات متحده آمریکا
4- مناظرات قدیمی در باب اثر بخشی سیاست تثبیت‌کننده
5- بحث‌های جدید پیرامون اثربخشی سیاست تثبیت
6- مطالعه موردی: آیا سیاست پولی و یا توسعه مالی نقش در تثبیت تولید ایالات متحده بازی کرده است؟
7- نتیجه‌گیری
فصل هشتم: بحران‌های بانکی و حباب‌های دارایی
مقدمه
1- دلایل ایجاد و ممانعت از بروز بحران‌های بانکی
عنوان
2- شواهد تجربی در مورد بحران بانکی
1-2- چه چیز دلیل وقوع بحران بانکی است؟
2-2- هزینه‌های بحران‌های بانکی چه هستند؟
3- مطالعه موردی: بحران پس‌انداز و وام
4- علل و موانع حباب‌های دارایی
5- مطالعه موردی: سیاست پولی و حباب‌های دارایی
6- شواهد تجربی در مورد حباب‌های دارایی
7- مطالعه موردی: آیا حبابی در بازار مسکن بین‌المللی وجود دارد؟
8- مطالعه موردی: بحران بدهی سال 2007
9- مطالعه موردی: هجوم به بانک «راک شمالی» «نورثرن راک»
10- مطالعه موردی: بحران‌های مالی و بانکی ژاپنی
فصل نهم: پرواز سرمایه و علل بحران‌های مالی
مقدمه
1- علل پرواز سرمایه و بحران‌های پولی
2- اثر زیان‌باز و نامطلوب
3- «صدای بیدار باش»
4- شواهد تجربی در مورد جریانات سرمایه، بحران‌های پولی و اثرات زیان‌بار (نامطلوب)
5- مطالعه تجربی: رخداد زیان‌بار LTCM/ روسی
6- علت‌ها و هزینه‌های بحران‌های دوقلو
7- مطالعه موردی: بحران آسیای شرقی
8- بحران‌های پولی و بانکی شرق آسیا
9- تعامل بین بحران‌های پولی و بانکی
10- نقش سفته‌بازی و تأثیر زیان‌بار آن در بحران
11- نتایج
فصل دهم: بحران‌های مالی بین‌المللی: سیاست‌ها و بازدارندگی
مقدمه
1- منافع و هزینه‌های آزادسازی مالی
2- رهنمودهایی برای وضع مقررات مالی داخلی
عنوان
3- جنبه‌های مثبت و منفی کنترل‌های سرمایه
4- وضع مقررات مالی بین‌المللی
5- صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌ها و نقدهایش
1-5- مرور خلاصه
6- مطالعه موردی: صندوق بین‌المللی پول در آسیای شرقی و آرژانتین
7- اصلاح IMF
8- نتایج
فصل یازدهم: از اقتصاد کلان مالی چه یاد گرفته‌ایم و چه چیز را هنوز نیاز هست که درباره آن یاد بگیریم؟
یک خلاصه مروری
1- از (درباره) اقتصاد کلان مالی چه یاد گرفته‌ایم؟
2- چه چیز را ما نمی‌دانیم
3- پایان بخش نتایج