بانکداری الکترونیک (انقلاب فناوری اطلاعات در نظام بانکی)

280,000 ریال
پیشگفتار
مقدمه مؤلفین
فصل 1- کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری
مقدمه
دستاوردهای فناوری اطلاعات
پارادایم معماری فناوری اطلاعات
ضرورت وجود معاماری فناوری اطلاعات
معماری فناوری اطلاعات در بانکداری
تکنولوژی همه چیز را تغییر داده است
تعریف فناوری اطلاعات
اهمیت فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری
ضرورت تحول در صنعت بانکداری
به کارگیری فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری
سیر تحول نظام بانکداری
روند توسعه سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
مهندسی مجدد در صنعت بانکداری
پیدایش مفهوم مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار
معرفی مهندسی مجدد فرایندها
رویکرد متدولوژی
1. مرحله اول دیدگاه سازی فرایند های جدید
2. مرحله دوم اجرای مقدمات و راه اندازی
3. مرحله سوم عارضه یابی
4. مرحله چهارم باز طراحی
5. مرحله پنجم نوسازی
6. مرحله ششم نظارت بر فرایندها

فصل 2. مفاهیم بانکداری الکترونیک
مقدمه
تعریف بانکداری الکترونیک
انواع بانکداری الکترونیکی
مراحل سه گانه بانکداری الکترونیک
گرایش کلی درتحولات بانکداری الکترونیک
عملیات و توانایی های متأثر از بانکداری الکترونیک
نقش بانکداری الکترونیک درکاهش هزینه های خدمات بانکی
الف) بانکداری الکترونیک و کاهش هزینه های بانک
ب) بانکداری الکترونیک و کاهش هزینه های مشتریان
ج) بانکداری الکترونیک و افزایش رضایتمندی مشتریان
مقایسه کارایی و اثربخشی
مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی
مزایا از دیدگاه مشتری و مؤسس های مالی
دیدگاه زمانی
معایب بانکداری الکترونیکی
راهکارهای تشویقی برای افزایش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک
رابطه میان مجموعه نرم افزارهای پیشرفته بانکداری با فرایندهای استاندارد بانکی
معرفی کلی حوزه های فرایندی سیزده گانه بانک از منظر RCF
زیرساخت های بانکداری الکترونیک
الف) زیرساخت های نرم افزاری تجارت و بانکداری الکترونیک
مبادله الکترونیکی داده ها
روش های تأمین امنیت در بانکداری الکترونیک
نرم افزارهای مورد نیاز در بانکداری الکترونیک
زبان های برنامه نویسی مورد استفاده در تولید برنامه های کاربردی
بانک های اطلاعاتی
ب) بسترهای حقوقی
ج) زیرساخت های سخت افزاری بانکداری الکترونیکی
Vsat زیرساخت مخابراتی بانکداری الکترونیک در ایران
1.کاربردهای آنلاین
2.کاربردهای آفلاین
د) زیر ساخت های امنیتی
ه)پیش نیازهای فرهنگی و ا جتماعی
جهانی شدن بانکداری
بانکداری الکترونیک و بانکداری جهانی

فصل 3: راه حل های بانکداری الکترونیک
مقدمه
بانکداری متمرکز چیست؟
مدل مفهومی بانکداری متمرکز
تعریف واژه بانکداری متمرکز
تولد بانکداری متمرکز الکترونیکی
قابلیت های نرم افزاری سیستم های بانکداری متمرکز
مشکلات بانک ها با سیستم های بانکداری متمرکز فعلی
ضرورت نوسازی و ایجاد یک معماری ماژولار
طراحی ماژولار
نکات مهم برای طراحی و انتقال به معماری ماژولار
سرویس های بانکداری الکترونیک
بخش های گوناگون سیستم یکپارچه بانکی
طبقه بندی سیستم های یکپارچه بانکی
1. دیدگاه ارائه خدمات به مشتریان
2. دیدگاه پیاده سازی سیستم
استراتژی های ورود به بانکداری متمرکز
پیاده سازی سیستم بانکداری متمرکز
استراتژی ساخت در برابر خرید
راه حل های بانکداری الکترونیکی
1. بانکداری مبتنی بر ا ینترنت
2. بانکداری مبتنی برتلفن ثابت
3. بانکداری مبتنی برتلفن همراه
4. بانکداری مبتنی بردستگاههای خودپرداز
5. بانکداری مبتنی برپایانه های فروش
6. بانکداری مبتنی برشعبه های الکترونیکی
7. بانکداری مبتنی برتلویزیون های تعاملی
8. بانکداری مبتنی بر کیوسک
نسل جدید نرم افزار های بانکداری متمرکز
معماری پیشنهادی

فصل 4: کانال های بانکداری الکترونیک
مقدمه
مدیریت کانال ها
کاربردهای مدیریت کانال ها
معرفی کانال های تحویل
دستگاه خودپرداز
قسمت های دستگاه خودپرداز
قابلیت و مزایای استفاده از خودپرداز
پروژه کیوسک خودپرداز
نکات مورد توجه در نصب خودپرداز
پایانه کار تحول شعبه ای
کانال اینترنت
درگاه پرداخت اینترنتی
تلفن همراه و فناوری های مرتبط
نسل ها تلفن همراه
تلفن همراه و بانکداری الکترونیکی
پرداخت های سیار
کانال های ارتباطی روی تلفن همراه
روش های گوناگون پیاده سازی بانکداری مبتنی بر تلفن همراه
مدل های کسب و کار سیار

فصل 5: کارت هوشمند
مقدمه
انواع کارتها از نظر فناوری به کاررفته در آن ها
معرفی کارت هوشمند
انواع کارت های هوشمند از دیدگاه فناوری ساخت
ویژگی های کارت هوشمند
کاربردهای کارت هوشمند
استانداردهای کارت هوشمند
لزوم استفاده از کارت هوشمند در صنعت بانکداری
مشخصات تعیین شده کاربردهای کارت بانکهای هوشمند توسط بانک مرکزی ج.ا.ا.
ابزارهای پذیرش کارت
طبقه بندی کارت های الکترونیک بانکی از نظر شیوه تسویه
انواع کارت ها از نظر گستره جغرافیایی کاربرد
معرفی کارت های اعتباری
استفاده از یک کار اعتباری
هزینه های مشتری در استفاده از کارت های اعتباری
رفع اشتباهات صورتحساب های مشتریان و اطلاع رسانی در صنعت کارت های اعتباری
ساختاراجزای شرکت کننده در فرایند کارت های اعتباری درایران
درآمدهاو هزین های کارت اعتباری در ایران
قوانین کارت های اعتباری درایران

فصل 6 : راه حل های پرداخت الکترونیکی
مقدمه
ویژگی های روش های پرداخت الکترونیکی
مدل های پرداخت الکترونیکی
روش های پرداخت الکترونیکی
پول الکترونیکی
مشخصات پول الکترونیکی
پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی
چک الکترونیکی
تراکنش و عملیات صدور چک تا نقدینگی چک الکترونیکی
سیستم های چک الکترونیکی
مقایسه چک الکترونیکی و دیگر ابزارهای پرداخت
نمونه های سیستم چک الکترونیکیفصل 7: بانکداری الکترونیک در ایران
نقش بانک مرکزی
نظام پرداخت
نظام جامع پرداخت
سیستم های پرداخت الکترونیکی
عوامل موجود در سیستم های پرداخت الکترونیکی
ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیکی مناسب
اجرای نظام جامع پرداخت
تعیین راهبردهای پیاده سازی
تشخیص و تطابق با الزامات نظام جامع پرداخت
وضعیت موجود نظام پرداخت الکترونیک در ایران و اقدامات انجام شده در باره آن
تشکیل کارگروه نظام نوین پرداخت
معرفی مهم ترین برنام های آتی شبکه بانکی در باره توسعه بانکداری الکترونیک و پرداخت های الکترونیک
پیاده سازی سامانه های پرداخت الکترونیک بین بانکی
نگاه اجمالی بر سیستم های تسویه الکترونیکی
استقرار RTGS ملی و معرفی آن
عملیات RTGS
ارتباط RTGS
خدمات ساتنا
مزایای کلی سامانه تسویه ناخالص آنی برای اقتصاد کشور
مزایای کلی سامانه تسویه ناخالص آنی برای بانکها
پایاپای الکترونیک ( پایا)
سامانه مدیریت مجوزها
ویژگی های سامانه مدیریت متمرکز مجوزها
سامانه حواله الکترونیکی بین بانکی ( سحاب)
روش اجرایی ارائه خدمات از طریق خود پردازها
روش اجرایی ارائه خدمات از طریق شعبه های بانک های عضو مرکز
مقایسه سامانه های نظام ملی پرداخت
مشخصات ملی شناسه حساب بانکی ایران ( شبا)
سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک( تابا)
انتشار اوراق بهادار الکترونیکی
انواع حسابها درتابا
روش های تأمین نقدینگی در ساتنا
سامانه شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی ( شاپرک )
ساختار پردازش کارت در شاپرک
اجرای شاپرک
نحوه کسب درآمد شرکت های PSP در طرح شاپرک و ساختار کارمزدها
سامانه نظارت الکترونیک بانک ها ( شتاب )
سامانه پیام رسانی مالی الکترونیک ( سیام )
زیرساخت کلید عمومی نظام مدیریت امضای دیجیتال ( نماد)
سیستم مدیریت چک ( چکاوک )
گردش اطلاعات یک چک در چکاوک
سامانه پرداخت الکترونیک سیار ( سپاس )
کیف پول الکترونیکی ( کیپا)
مزایای صادرکننده کارت
سوئیفت
انواع پیام های سوئیفتی
عضویت بانک های ایرانی در سوئیفت

فصل 8: بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک
مقدمه
تجارت الکترونیک
دسته بندی الگوهای مبادله های الکترونیکی
بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک
W.T.O و تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک
سازمان تجارت جهانی
اهداف سازمانی تجارت جهانی
تأثیر تجارت الکترونیک بر صادرات
نقش فناوری اطلاعات وکسب و کار الکترونیکی در تسهیل صادرات
تأثیر بانکداری الکترونیکی بر تسهیل صادرات

فصل 9: امنیت در بانکداری الکترونیک
مسائل امنیتی مرتبط با بانکداری الکترونیکی
اینترنت بانک ها و مشکلات امنیتی
خدمات و سرویس های امنیتی در بانکداری اینترنتی
انواع حمله های در بانکداری الکترونیکی
رمزنگاری
شیوه های رمزنگاری
امضای دیجیتالی
امضای دیجیتالی مبتنی بر چکیده پیام
گواهینامه دیجیتالی
استانداردهای x.5.9 برای گواهینامه های دیجیتالی
زیرساخت کلید عمومی PKI
پروتکل های بکارگرفته شه برای امنیت در بانکداری الکترونیکی
1.لایه سوکت های امن (SSL )
شیوه عملکرد گواهی SSL
مراحل کلی برقراری و ایجاد ارتباط امن در وب
2.پروتکل TLS
نرم افزارمورد استفاده برای انتقال الکترونیکی در بانکداری اینترنتی
ویژگی های PGP
مروری بر نحوه کار PGP
استاندارد تراکنش های امن SET
عوامل درگیر در یک تراکنش مالی SET
روال خرید اینترنتی در پروتکل SET
ثبت سفارش خرید
احراز هویت در سیستم های بانکداری الکترونیکی
عوامل شیوه های احراز هویت
استانداردهای امنیت بانکداری اینترنتی
انواع حمله های عمومی
طبقه بندی شیوه های احراز هویت
بررسی دو نمونه از شیوه های احراز هویت در بانکداری اینترنتی
1.توکن USB هوشمند
2. استفاده از شیوه های بیومتریک
عوامل تاثیرگذار

فصل 10: بانکداری اختصاصی و بانکداری الکترونیک
مقدمه
ارائه خدمات خاص
تعریف بانکداری اختصاصی
مزیت های ایجاد بانکداری اختصاصی
مبانی بانکداری اختصاصی
خدمات بانکداری اختصاصی
بانکداری اختصاصی در بانک های مطرح دنیا

فصل 11: چالش های بانکداری الکترونیک
مقدمه
امنیت به مثابه بزرگترین چالش
پذیرش بانکداری الکترونیکی
بانکداری الکترونیک: تیغ دولبه فرصت و تهدید
موانع و مشکلات بانکداری الکترونیکی در کشور
پول شویی
مشاغل درمعرض پول شویی
بازده نشانه پول شویی
آثار نامطلوب پول شویی
ریسک های بانکداری الکترونیکی
*ریسک عملیاتی تراکنش ها
*ریسک اعتباری
*ریسک بازار
* ریسک نقدینگی
* ریسک قانون گذاری
* ریسک استراتژیک
* ریسک شهرت
* مدیریت ریسک
اصول مدیریت ریسک بانکداری الکترونیکی از دیدگاه کمیته بازل ) EBG)
چالش عمده مدیریت ریسک
سیستم ضد پولشویی AML) )

فصل 12: بانکداری الکترونیک در جامعه جهانی
مقدمه
بررسی سیستم بانکداری و پرداخت الکترونیک در کشور عراق
معرفی سیستم پرداخت درعراق
جهش بزرگ بانکی درعراق به کمک USAID
مطالعه موردی : ارزیابی شرکت مونتران از وضعیت سیستم های پرداخت درعراق
وضعیت بانکداری درترکیه
وضعیت سیستم تسویه ناخالص آتی پایاپای بین بانکی و سیستم تسویه و...
نگاهی به سیستم های RTGS و ESTS
سیستم پرداخت از طریق کارت
وضعیت سرمایه گذاری از طریق بانکداری الکترونیک
پاکستان
برزیل
نقش بانک مرکزی برزیل
شروط و قوانین سرویس های تسویه
همکاری با نهادهای دیگر
ساختار صنعت پرداخت کارتی در برزیل
ابزارهای پرداخت مورد استفاده موسسه های غیربانکی
واسطه های مالی فراهم کننده خدمات پرداخت
معرفی سیستم بانکداری و پرداخت الکترونیک در کانادا
نظام های پرداخت در کانادا
سیستم انتقال تراکنش های مبلغ بالا (LVTS )
شرکای LVTS
شبکه VisaNet
معرفی سیستم بانکداری و پرداخت الکترونیک در روسیه
سیستم بانکداری الکترونیک و مبادله ها در روسیه
نقاط قوت بانکداری الکترونیک در روسیه
نقاط ضعف بانکداری الکترونیک در روسیه
چشم انداز بانکداری الکترونیک در روسیه
بانکداری الکترونیک در هند
بانکداری الکترونیک در استرالیا

فصل13: بانکداری مجازی
آیا دنیای مجازی یک تخیل و رویاست یا واقعیت ؟
چرا دنیای مجازی را موج چهارم می نامیم
بانکداری مجازی چیست ؟
بانک مجازی چه مزیتی نسبت به " خدمات الکترونیک " دیگر بانکها دارد؟
مزایای بانکداری مجازی
معایب بانکداری مجاری
هدف بانکداری مجازی
پیش نیازهای بانکداری مجازی
بررسی و تحلیل اشکالات وارد بر بانکداری مجازی
امنیت در بانک مجازی
بانکداری مجازی در ایران
رتبه بندی پیشگامان بانکداری مجازی در دنیا


منابع
واژنامه فارسی - انگلیسی
واژنامه انگلیسی- فارسی
نمایه