تعداد عنوان ها: 59
گزارش عملکرد بانک‌های کشور در سال ۱۳۹۳
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
200,000
اصول حسابداری (جلد اول)
آقای محمد نصیرپور؛ دکتر احمد مدرس
150,000
اصول حسابداری (جلد دوم)
آقای محمد نصیرپور
180,000
مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
70,000
مدیریت بانک و خدمات مالی (بر پایه نوشته های پیتر اس. راس)
سیلویا سی. هاجینز ؛ آقای پرویز ساسان گهر؛ آقای ابوالفضل صمدی
150,000
احتمالات و تحلیل آماری
دکتر فریدون اهرابی؛ آقای محسن تقوی‌طلب
100,000
گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال ۱۳۸۹
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
100,000
مدیریت مالی (جلد اول)
دکتر پیمان نوری بروجردی
120,000
مجموعه مقالات بیستمین همایش بانکداری اسلامی
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
60,000
مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
60,000
پژوهش عملیاتی (۱)
دکتر فریدون اهرابی
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه