نویسنده: �������� �������� ��������
تعداد عنوان ها: 5
صندوق توسعه ملی ایران از نظریه تا برنامه‌ریزی (جلد گالینگور)
دکتر مهدی رضوی؛ آقای حمیدرضا رئوفی
180,000
صندوق توسعه ملی ایران از نظریه تا برنامه‌ریزی (جلد شمیز)
دکتر مهدی رضوی؛ آقای حمیدرضا رئوفی
150,000