رفتار سازمانی ۲

موضوعات :
مدیریت
تعداد صفحات: 425
تاریخ انتشار: 1374
قیمت : 40,000 7,500 ریال
افزودن به سبد خرید

سرفصل ها
بخش سوم: رفتار میان اشخاص و گروههافصل یازدهم: گروههای رسمی و غیر رسمی
گروههای کنترل کیفیت در ژاپن ، ماهیت گروهها ، پویائیهای تشکیل گروه ، نظریه تشکیل گروه ، انواع گروهها ، کاربردهای تحقیقات کلاسیک در باره پویائیهای گروهی ، سازمان کمیته، ماهیت و وظایف کمیته ، مثال کاربردی ، ویژگیهای مثبت کمیته ها ، ویژگیهای منفی کمیته ها ، « تفکر گروهی » به عنوان یک مشکل اساسی کمیته ، پویائیهای گروههای غیر رسمی ، پایگاه هنجارها و نقش های گروههای غیررسمی ، نقشهای غیررسمی مدیریت ، ساختهای غیررسمی سازمانی ، سیستمهای ارتباط غیر رسمی ، جنبه های منفی و مثبت شایعه ، خلاصه فصل ، چند سؤال برای بحث و بررسی ، مطالعه موردی .


فصل دوازدهم : رفتار متقابل و تضاد
تضاد در انجمن شهر، تضاد درون فردی ، تضاد ناشی از ناکامی ، تضاد هدف ، تضاد و ابهام نقش ، تضاد میان اشخاص ، تجزیه و تحلیل تعامل ، استراتژیهای حل تضاد شخص با شخص ، رفتارها و تضادهای بین گروهی ، رفتار بین گروهی در سازمان ، تأثیر تضاد میان گروهها و استراتژیهای آن ، مثال کاربردی : تضاد اتحادیه – مدیریت ، تضاد ساختاری . نقش تضاد در سازمانهای امروزی ، استراتژیهای اداره تضاد سازمانی، خلاصه فصل ، چند سؤال برای بحث و بررسی ، مطالعه های موردی .


فصل سیزدهم: ارتباط ، فرایندی میان اشخاص
سابقه تاریخی و نقش ارتباطات. تعریف ارتباطات . نظریه اطلاعات. ارتباطات غیر کلامی . مثال کاربردی – ارتباط بین فردی و ارتباطات سازمانی .ارتباطات میان اشخاص . فرایند ارتباطات . ارتباطات سازمانی به عنوان یک فرایند متقابل. ارتباطات سرپرست . زیردست. اهداف و روشهای ارتباطات سرپرست زیردست. به سوی ارتباطات مؤثر سرپرست- زیردست. مثال کاربردی . ارتباطات منشاء گرفته از زیردستان . تحقیقات مربوط به ارتباطات منشاء گرفته از زیردستان . روشهای بهبود اثر بخشی ارتباطات منشاء گرفته از زیردستان. ارتباطات متقابل در سازمان . حدود کاربرد ارتباطات متقابل. اهداف و روشهای ارتباطات متقابل. خلاصه فصل . چند فصل برای بحث و بررسی. مطالعه موردی .

فصل چهاردهم : قدرت و سیاست
سرپرستان خط اول. معنا و ارتباط قدرت و سیاست . وجوه تمایز قدرت. اختیار و نفوذ. نقش ارتباط سیاستهای سازمانی. منابع و انواع قدرت . طبقه بندیهای فرنچ و ریون از قدرت . مثال کاربردی. تحقیقات مربوط به منابع قدرت . نظریه های اقتضایی درباره منابع قدرت . دیگر طبقه بندی های قدرت . قدرت از منظر کلان. کاربردهای سیاسی قدرت . قدرت سازمانی از نظر سیاسی . مثال کاربردی . استراتژیهای ویژه سیاسی برای کسب قدرت . آخرین کلام در رابطه با قدرت و سیاست . خلاصه فصل . چند سؤال برای بحث و بررسی . مطالعه های موردی .


فصل پانزدهم : رهبری : فرایندها و شیوه ها
اداره نوجوانان یک مشکل رهبری . سابقه رهبری و مطالعات کلاسیک مربوط به آن. مطالعات رهبری دردانشگاه آیوا. مطالعات رهبری در دانشگاه اوهایو. نخستین مطالعات دانشگاه میشیگان در باره رهبری . نظریه های رهبری. نظریه های صفات. نظریه های گروهی و مبادله . نظریه های اقتضایی . مدل اقتضایی فیدلر در باره اثربخشی رهبری. نظریه مسیر – هدف . چارچوبهای نظری درباره رهبری . برداشت یادگیری اجتماعی. جستجوی جانشینی برای رهبری . مثال کاربردی . شیوه های رهبری. کاربرد مطالعات کلاسیک و نظریه های جدید در شیوه های رهبری. شیوه های شبکه ای مدیریت. مدل سه بعدی ردین شیوهای اثربخش . شیوه های بی اثر . مدل موقعیتی یا سیکل زندگی به تعبیر هری و بلانچارد چهار سیستم مدیریتی لیکرت . مدل هنجاری وروم –بیتیون از رهبری . خلاصه فصل . چند سؤال برای بحث و بررسی. مطالعه های موردی.


مطالعات موردی و تمرینهای تجربی بخش سوم


بخش چهارم :
سازمان : ساختها ، فرایندها و کاربردها


فصل شانزدهم: ساختهای کلاسیک سازمان
مقررات خشک بوروکراسی . مدل بوروکرات. ویژگیهای بوروکراسی. شرایط تحقیق بوروکراسی .تغییر رهبری. تأثیر محیط بر بوروکراسی . کاربردهای تحقیق گولدتر. سرنوشت بوروکراسی. تعدیل ساخت بوروکراتیک سازمان . مثال کاربردی . تمرکز و عدم تمرکز . تفکیک عملیات . مفهوم ستاد. خلاصه فصل . چند سؤال برای بحث و بررسی . مطالعه کاربردی.

فصل هفدهم: ساختهای جدید سازمان
استفاده از مدیریت متحرک برای سرعت عمل سازمان . ریشه های نظریه ی جدید سازمان . نظریه سیستمی . سازمان به عنوان یک سیستم باز . سازمان به عنوان سیستم پردازش اطلاعات. نظریه اقتضا. مطالعه وودوارد. مطالعه لارنس و لورش در باره اقتضا. دیگر مطلاعات و نظریه های اقتضا. طرحهای جدید سازمان . طرح های پروژه . انواع ساختای پروژه . مثال کاربردی و طرح های ماتریسی . سازمان های آزاد و ارگانیکی . خلاصه فصل. چند سوال برای بحث و بررسی . مطالعه موردی.

فصل هجدهم: تصمیم گیری و کنترل
ماشینهای حسابگر برای تصمیم گیری و کنترل . ماهیت تصمیم گیری . مراحل فرایند تصمیم گیری. دورنمای فرایند تصمیم گیری. انواع تصمیمها . کاربرد تصمیم گیری در رفتار . منطق تصمیم گیری. مدلهای رفتاری تصمیم گیری . تصمیم گیری در شرایط مطمئن .مثال کاربردی . تصمیم گیری در شرایط مخاطره آمیز . تصمیم گیری در شرایط نامطمئن . تکنیکهای تصمیم گیری رفتاری. تکنیکهای مشارکت فردی و گروهی . گروههای کنترل کیفی. درونمای تکنیکهای مشارکت . تکنیکهای تصمیم گیری گروهی.تکنیکهای هوش مصنوعی . فرایند کنترل. معنای کنترل عناصر اساسی کنترل. کاربرد کنترل رفتار. تکنیکهای رفتاری کنترل. خلاصه فصل. چند سؤال برای بحث و بررسی . مطالعه موردی .فصل نوزدهم : کاربردهای بهسازی سازمان
آدمکهای ماشینی . تأثیر تغییر. تغییرات تکنولوژیکی . انفجار دانش . منسوخ شدن تولیدات و خدمات . تغییرات اجتماعی . چشم انداز تغییر . ویژگیهای بهسازی سازمان . بهسازی سازمان : برداشت جدیدی از مدیریت تغییر . تحول تاریخی بهسازی سازمان . روشهای سنتی بهسازی سازمان. آموزش حساسیت . آموزش شبکه . بررسی داده ها . مثال کاربردی. دیگر تکنیکهای جدد بهسازی سازمان .فرایند مشاوره . مصالحه به کمک شخص ثالث . تشکیل گروه . تحلیل تعامل . درونمای بهسازی سازمان . تکنیکهای جدید بهسازی سازمان . نظریه z . یک برداشت علمی و ساده برای بهسازی سازمان . خلاصه فصل . چند سؤال برای بحث و بررسی . مطالعه موردی .

مطالعات موردی و تمرینهای تجربی بخش چهارم


بخش پنجم : سخن آخر


فصل بیستم : خلاصه روندهی جدید و چشم انداز آینده
مدیران مسائل : همواره به پیش . خلاصه کتاب . روندهای جدید. روندهای ویژه مرتبط با رفتار سازمانی. آینده رفتار سازمانی . چند سؤال برای بحث و بررسی .

واژه نامه
فایل های مرتبط
امتیاز دهی