اندیشه‌های بزرگ در مدیریت

موضوعات :
مدیریت
تعداد صفحات: 319
تاریخ انتشار: 1376
قیمت : 80,000 40,000 ریال
افزودن به سبد خرید

سرفصل ها
پیشگفتار

فصل 1- فردریک وینسلوتیلور ( 1915-1856 )
مدیریت علمی موجب فراوانی می شود

فصل 2- مدیریت علمی تیلور چه اشتباهی داشت ؟

فصل 3- راههای مختلف سازماندهی کار

فصل 4- فرانک گیلبرت ( 1924-1868)
کاوش برای بهترین روش انجام کار

فصل 5- التون میو ( 1924-1880)
جامع ترین تحقیقات دنیا در زمینه روابط انسانی – تحقیقات هاثورن

فصل 6- رفاقت و عزت نفس برای کارگران بیشترین اهمیت را دارد

فصل 7- اهمیت زیاد مدیریت با اشتراک مساعی

فصل 8- رابرت اون ( 1858-1771)
اولیت مدیر بصیر دنیا


فصل 9- ماری پارکر فالت - ( 1933-1868)
فلسفه مدیریت دمو کراتیک و توآم با اشتراک مساعی


فصل 10- اهمیت یکپارچگی عناصر گوناگون در یک سازمان

فصل11- قدرت، اختیار و کنترل – این مفاهیم چه معنایی دارند؟

فصل 12- رهبر خوب کیست؟

فصل 13- هانری فایول ( 1925- 1841)
اصول مدیریت مؤثر در هرنوع سازمانی کاربرد دارند

فصل 14- قواعد کلی مدیریت کارساز

فصل 15- اولیور شلدن ( 1951-1894)
تعهدات سازمان نسبت به جامعه و کارکنانش
فصل 16- سی بوم رون تری ( 1954-1870)
آزمایشگاه برای تحقیق در باره فقر و مدیریت
فصل 17- لیندال ارویک ( - 1891)
وظیفه مدیر
فصل 18- ابراهام مازلو ( 1970-1908)
نیازهای مختلف و خواستهای انسان

فصل 19- اندیشه های مازلو درباره مدیریت

فصل 20- داگلاس مک گری گور ( 1964-1906 )
دو نگرش کاملا"متفاوت نسبت به مدیریت – تئوریX و تئوری Y
فصل 21- چگونگی ارزیابی عملکرد و توانایی

فصل 22- کارتیمی

فصل 23- چگونه بین مدیریت و اتحادیه کارگری همکاری ایجاد شود
فصل 24- مبنای قدرت واختیار مدیریت

فصل 25- بهبود روابط صف و ستاد

فصل 26- چگونگی تربیت مدیران

فصل 27- تئوری معروف Y درعمل

فصل 28- هربرت سایمون ( - 1916)
یک برنده جایزه نوبل از واقع گرائی در مدیریت حمایت می کند

فصل 29- سازمان صنعتی کامپیوتر گرای دهه های 1980 و 1990

فصل 30- چستر بارناد ( 1961- 1886)
جنبه های غیرمنطفی فرایند تصمیم گیری
فصل 31- جرج هومانز ( - 1910)
رهنمودهایی برای رهبر خوب

فصل 32- پیتر دراکر ( - 1909)
یک موسسه خوب باید هدفهای زیادی داشته باشد
فصل 33- مدیریت برحسب هدف

فصل 34- چگونگی تنظیم زمان

فصل 35- آنچه یک سازمان می فروشد، در واقع دانش آن است

فصل 36- پیتر دراکر، متفکر برجسته مدیریت

فصل 37- دیوید مک کله لند ( - 1917)

فصل 38- فردریک هرزبرگ ( - 1923)
چگونه افراد را برانگیزیم که بهتر کار کنند

فصل 39- جی.ال.اس شکل ( - 1930)
در مدیریت تخیل نیرومند بسیار مهم ا ست

فصل 40- کریس آرجریس ( - 1923)
چگونه می توان از انرژی انسانی به بهترین وجه استفاده کرد

فصل 41- رنسیس لایکرت ( - 1903)
هدفها باید به وسیله گروه تعریف شوند

فصل 42- ویلفرد بران ( - 1908 )
مستندترین سازمان دنیا که بیشترین تحقیقات در آن صورت
گرفته است
فصل 43- تئودور لویت ( -1925)
موجودیت سازمان وابسته به بازاریابی است


فصل 44- چرا توسعه بازاریابی این قدر اهمیت دارد

فصل 45- آلن فلاندرز ( - 1908)
نقطه تحول در قرارداد دسته جمعی

فصل 46- اندیشه های بی مانندی که آی بی ام را به صورت یک شرکت پیشرو
در جهان در آورد
فصل 47- استافورد بیر ( - 1926 )
تحقیق عملیات بطور فشرده
فصل 48- هارولد کونتز ( - 1908)
مکاتب مهم مدیریت
فصل 49- جان کنث گالبریت ( - 1908)
چرا فقردیرپاست
ضمیمه1 چرا کلمنت اتلی یک نخست وزیر موفق بود - روشهای او

ضمیمه2 چگونه سه رئیس جمهور ایالت متحده تصمیم میگرفتند

ضمیمه3 پیشگامان مدیریت علمی

فهرست اعلام
معادلهای فارسی واژه ها و عبارات
فهرست منابع و مآخذ
فایل های مرتبط
امتیاز دهی