عملیات بانکی داخلی ۲ (تخصیص منابع)

موضوعات :
بانکداری
نوبت چاپ: بیستم
تاریخ انتشار: 1395
قیمت : 200,000 ریال
فروش کتاب‌ها به دلیل انبارگردانی تا تاریخ ۹۹/۰۷/۰۱ غیرفعال است.
فایل های مرتبط
امتیاز دهی