سی سال ورشکستگی بانکی (کمک‌های مالی نجات‌بخش و چالش‌های مقرراتی)

موضوعات :
بانکداری
تاریخ انتشار: 1395
قیمت : 170,000 85,000 ریال
فروش کتاب‌ها به دلیل انبارگردانی تا تاریخ ۹۹/۰۷/۰۱ غیرفعال است.

سرفصل ها
فصل اول
ایندی مک

فصل دوم
دهه 1980: دوره‌های رونق، رکود و کمک‌های مالی نجات‌بخش

فصل سوم
تسویه

فصل چهارم
تنگنای اعتباری

فصل پنجم
جلوگیری از ضبط و توقیف اموال

فصل ششم
«آیا این مورون بود که مریتور را تعطیل کرد؟»

فصل هفتم
دوره گزار و قدرت دولت فدرال

فصل هشتم
رفتار اعتباری پر ریسک

فصل نهم
مسائل رهبری

فصل دهم
پس‌انداز کنید، تا بهتر زندگی کنید

فصل یازدهم
مؤسسات مالی که ورشکستگی آنها برای اقتصاد یک کشور مخاطره‌آمیز است

فصل دوازدهم
تصور می‌کردم در این چالش همه با هم هستیم

فصل سیزدهم
حرکت به سمت جلو
فایل های مرتبط
امتیاز دهی