سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل (با تجدیدنظر کامل شامل آخرین نظریه ها و کاربردها)

موضوعات :
مدیریت
تعداد صفحات: 600
نوبت چاپ: سیزدهم
تاریخ انتشار: 1393
قیمت : 300,000 ریال
افزودن به سبد خرید
فایل های مرتبط
امتیاز دهی