سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل (با تجدیدنظر کامل شامل آخرین نظریه ها و کاربردها)

موضوعات :
مدیریت
تعداد صفحات: 630
نوبت چاپ: چهاردهم
تاریخ انتشار: 1399
قیمت : 690,000 ریال
فروش کتاب‌ها به دلیل انبارگردانی تا تاریخ ۹۹/۰۷/۰۱ غیرفعال است.
فایل های مرتبط
امتیاز دهی