تعداد عنوان ها: 54
احتمالات و تحلیل آماری
دکتر فریدون اهرابی؛ آقای محسن تقوی‌طلب
100,000 50,000
گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال ۱۳۸۹
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
100,000
مدیریت مالی (جلد اول)
دکتر پیمان نوری بروجردی
120,000 75,000
اصول بانکداری
آقای محمود بهمنی؛ آقای مهدی غفاری
150,000
مجموعه مقالات بیستمین همایش بانکداری اسلامی
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
60,000
اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی (جلد اول)
دکتر حسین قضاوی؛ فردریک اس میشکین
100,000
اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی (جلد دوم)
دکتر حسین قضاوی؛ فردریک اس میشکین
100,000
مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
60,000
پژوهش عملیاتی (۱)
دکتر فریدون اهرابی
120,000
بانکداری و تامین مالی بین المللی
دکتر حمید برهانی
50,000 7,500
اندیشه‌های بزرگ در مدیریت
نورث کوت پارکینسون، رستم جی و ساپر ؛ دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی
80,000 40,000
رفتار سازمانی ۱
فرد لوتانز ؛ دکتر غلامعلی سرمد
50,000 10,000
رفتار سازمانی ۲
فرد لوتانز ؛ دکتر غلامعلی سرمد
40,000 7,500
برنامه‌ریزی خطی
راجر.اچ. هرمنسون ؛ دکتر زهرا افشاری
6,500
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه