موضوعات: اقتصاد
تعداد عنوان ها: 7
اقتصاد کلان مالی جدید
دکتر مهدی تقوی؛ دکتر بیتا شایگانی
300,000 150,000
صندوق توسعه ملی ایران از نظریه تا برنامه‌ریزی (جلد گالینگور)
دکتر مهدی رضوی؛ آقای حمیدرضا رئوفی
180,000 90,000
صندوق توسعه ملی ایران از نظریه تا برنامه‌ریزی (جلد شمیز)
دکتر مهدی رضوی؛ آقای حمیدرضا رئوفی
150,000 75,000
اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی (جلد اول)
دکتر حسین قضاوی؛ فردریک اس میشکین
100,000
اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی (جلد دوم)
دکتر حسین قضاوی؛ فردریک اس میشکین
100,000
مقالاتی در اقتصاد اسلامی ( روش اسلام در حل مسائل اقتصادی)
باقرالحسنی و عباس میرآخور ؛ آقای حسن گلریز
10,000